Na základě osobní konzultace, která zahrnuje i segmentální analýzu těla, se provede rozbor stravovacích návyků a jejich případná úprava. Úprava spočívá v poučení klienta o správné životosprávě nebo je možné nechat si navíc sestavit jídelníček na jeden až dva týdny. Z kapacitních důvodů neděláme jídelníčky na delší časové období, ale jsme k dispozici na osobní konzultaci.

Výživové poradenství je při využití procedur na tvarování postavy našim klientkám poskytováno zdarma.